Programma

14:00 - 15:30
Wat u moet weten
Alles over de WAB
Hilde van Uffelen

Met de Wab heeft de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid grootscheepse wijzigingen aangekondigd, onder andere  op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht, de WW-premiedifferentiatie, de ketenregeling, de draaideur en de proeftijd. In deze presentatie gaat Hilde dieper op al deze wijzigingen in en met name over de gevolgen ervan voor uw dagelijkse praktijk. Zorg dat u uw zaken op tijd in orde hebt.

15:30- 16:00
Stel uw vragen
Ontslagrecht en transitievergoeding nader toegelicht
Daniëlle Edelenbosch

In het tweede deel van de middag staan we uitgebreid stil bij het ontslagrecht en de wijzigingen in de transitievergoeding. Zo vormt de cumulatie van omstandigheden een redelijke grond voor ontslag, kan de proeftijd in sommige gevallen worden verlengd en wijzigen de maatregelen voor de opbouw van de transitievergoeding. Veel urgente wijzigingen waar u maar beter van op de hoogte kunt zijn. Kortom, werk aan de winkel!

17:30 - 18:00
Ontvang de antwoorden van vooraf ingestuurde vragen

Tijdens de netwerkborrel ontvangen de vragenstellers een beknopt advies over hun vraag.